De Waddenboot
Nederland is een waterrijk land dat zowel binnen als voor de kust veel ondiepe wateren kent. Voor de kust ligt de Waddenzee die twee keer per dag droog valt met uitzondering van de zeegaten en diepe prielen. Het bevaren van dit gebied is voor de ene een uitdaging en de andere vaart er zo snel mogelijk meer met vrees dan met plezier doorheen om “op zee” te komen. Dit zijn dan voor al diepstekende kieljachten die vooral nooit willen droogvallen.
Wadvaarders hebben geleerd, ook al wil je niet droogvallen, zal het het toch gebeuren en vaak eerder dan je denkt; wees er op voorbereid. Enkele kieljachten kunnen droogvallen maar liggen er dan niet zo plezierig met kans op schade afhankelijk van de sterkte van die kielverbinding en de plek waar de boot is droog gevallen. Diepstekende jachten zijn voor voor ondiepe binnenwateren en het wadvaren niet geschikt. Ze kunnen op veel mooie plekken in Nederland niet komen

Zeegaande Jachten gaan via de zeegaten naar buiten en naar binnen. Maar het bevaren van de zeegaten houdt voor hen een niet te onderschatten risico in. Hierover wordt vaak te licht gedacht. Wie dit ontkent moet de berichten van de reddingmaatschappij nalezen over aan de grond gelopen jachten. Er zijn plaatsen waar je beter niet aan de grond kunt lopen. Maar terwijl het droogvallen voor de waddenboot op geschikte plaatsen totaal geen probleem is, kan dit voor diep stekende jachten gevaarlijk worden.
Hier zullen we het uitsluitend over boten hebben die veilig op het wad kunnen droogvallen en op ondiep water kunnen varen. Over het droogvallen zelf is al veel geschreven en dit laten we graag over aan de Wadvaardersvereniging

De waddenboot moet primair aan twee schijnbaar tegenstrijdige eisen voldoen:
Weinig diepgang en zeewaardig
Bij weinig diepgang hoort ook dat de boot zo recht mogelijk droog kan vallen om het aan boord leefbaar te houden. Bij weinig diepgang is de golfslag ook geringer tijdens het droogvallen en bij opkomend water.
Zeewaardigheid betekent ook te kunnen varen bij veel meer wind dan op binnenwateren in water dat ruiger kan zijn dan mijlen uit de kust.
Dit betekent ook dat de boot met al zijn uitrusting bijzonder betrouwbaar moet zijn. Je moet je in eerste instantie zelf kunnen redden. Op het wad is hulp er meestal niet binnen 5 minuten! Je bent eerst op jezelf aangewezen
Waddenschippers stellen hoge eisen aan hun boten. Ze weten precies wat zij willen. Soms zijn ze een beetje eigenwijs. En iedereen heeft zijn eigen favoriet vaargebied op het Wad. Daarom is er een grote verscheidenheid aan waddenboten. Modern of traditioneel, van hout, staal, aluminium en kunststof. Maar de ideale boot is nog niet gevonden en ziet er voor elke schipper anders uit.

Wij vernemen graag of u de ideale waddenboot vaart en hoe die er uit ziet.
We behouden ons het recht voor van publicatie af te zien en u kunt uit uw toezending geen rechten ontlenen. Voor commerciele doeleinden en boten te koopvragen we een bijdrage in de kosten

De inhoud van deze site heeft een niet commercieel karakter.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van u handelen op grond van uw interpretaties van de inhoud van deze site!